Behandeling

Graag zie ik u regelmatig voor een periodieke controle. Tijdens dit bezoek neem ik de dagelijkse mondverzorging met u door, zodat uw gebit en mond gezond blijven. Indien nodig onderneem ik actie om de mondhygiëne te verbeteren.

Ik kan u bijvoorbeeld verwijzen naar de mondhygienistenpraktijk vlak naast mijn praktijk.

Mochten er problemen in uw gebit worden geconstateerd, dan zal ik dit met U bespreken.
Om u zo goed mogelijk te informeren zal ik ook het volgende  bespreken:

  • de te verwachten resultaten
  • de risico´s van een behandeling
  • het aantal behandelingen
  • en de duur van de behandelingen.

Informatie over behandelingen kunt u nalezen in de informatie over mondgezondheidbrochures op onze website en op www.allesoverhetgebit.nl.

Belangrijk geachte ingrepen bespreek ik direct met u en de behandeling volgt, indien nodig, op korte termijn.

U kunt daarbij denken aan kroon en brugwerk of het plaatsen van een vulling. Bij uitgebreide behandelingen informeer ik u over de kosten. Desgewenst kan het behandelplan met de bijbehorende kosten schriftelijk worden vastgelegd. Ik doe dit in elk geval altijd voor behandelingen boven 500 euro. Na uw instemming voer ik de afgesproken behandeling uit. Dat kan over het algemeen binnen 4 werkdag(en).

Als bijzondere behandelingen nodig zijn, dan hoeft u niet zelf op zoek te gaan. Ik kan u verwijzen naar mijn collega´s voor onder meer Kaakchirurgie Orthodontie / Implantologie / Parodontologie.

De informatie over uw gebit en de historie van de behandelingen slaan wij op in onze computer. Uiteraard is dit systeem goed beveiligd. Wij bewaren de gegevens minstens 15 jaar. Op uw verzoek kunnen we uw gegevens ook doorzenden naar een andere behandelaar.